Tulosta

Yleistä

Posion Vesi ja Lämpö Oy toimittaa kaukolämpöä Posion keskustaajaman jakelualueelle, sekä harjoittaa vesi- ja viemärilaitostoimintaa Posion kuntakeskuksessa, mukaanlukien kirkonkylän alue ja Kirintövaaran kaava-alueet.

lampolaitos4

 

Arvoisa Posion Vesi ja Lämpö Oy:n asiakas

Posiolla vesijohto ja viemäriverkot vanhenevat ja niihin kohdistuu lisääntyvä korjaus ja uusimisen tarve. Yhtiön vesiliiketoiminnan tulisi olla siinä määrin voitollista jotta tulevat korjaus investoinnit voidaan rahoittaa. Jäteveden käsittelylle lisätään myös vaatimuksia ympäristön suojelun toteuttamiseksi. Kustannusten kohoaminen ja veden kokonaiskulutuksen pieneneminen vaativat yksikköhintojen korottamista vuosittain ja kehitys tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessakin sama. Veden kuluttaja hinnoissa olemme edullisimpien joukossa Lapin maakunnassa ja koko maassa.

 

Yhtiön hallitus on päättänyt 9.11.2018 pitämässään kokouksessa vuoden 2019 veden ja jäteveden käyttömaksuista.

1.1.2019 alkaen veden hinta on 1,56 €/m3 (alv 0 %).

Verollinen hinta kuluttajalle 1,93 €/m3 (alv 24 %).

 

1.1.2019 alkaen jätevesimaksu 2,19 €/m3 (alv 0 %).

Verollinen hinta kuluttajille 2,72 €/m3 (alv 24 %)

 

Yhtiön hallitus päätti perusmaksujen tason samaisessa kokouksessaan

Perusmaksun pisteen hinta on varsinaisella toiminta-alueella 1.1.2018 alkaen 2,16 €/ piste/v (alv 0 %).

Verollinen hinta kuluttajille 2,68 €/piste/v (alv 24 %).

 

Perusmaksun pisteen hinta on Kirintövaaran toiminta-alueella 1.1.2019 alkaen 7,19 €/ piste/v (alv 0 %).

Verollinen hinta kuluttajille 8,92 €/piste/v (alv 24 %).

 

Haluamme Posion Vesi ja Lämpö Oy:ssä työskennellä asiakkaittemme vedensaannin turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.

 

Posiolla 24.11.2018