Yhtiö toimittaa verkostoon asiakkailleen käsittelemätöntä laatukriteerit täyttävää pohjavettä, joka saadaan pääasiassa Himmerkin pohjavesialueelta. Pohjavesi pumpataan Patolammin ja Himmerkin ottamoista Soukkavaaran ylävesisäiliöön, josta vesi jakaantuu omalla paineellaan asiakkaille. Kirintövaaran ja Alakirin rantakaava-alueilla käyttöpaine ylläpidetään paineenkorottamoilla. Yhtiön omistama vesijohtoverkoston kokonaispituus on yli 50 km. Palkkalistoilla vesi- ja viemärilaitoksella on yksi laitosmies.

vesi1